Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

NSLTR 01 04 24 15 05 24 768px1


Διαβάστε στο νέο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) της ΕΑΔ:
https://tinyurl.com/2tyw2ua7


Κύρια άρθρα:

  • Συμπεράσματα & Υλικό του Συνεδρίου που διοργάνωσε η ΕΑΔ σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ με θέμα «Σύγκρουση Συμφερόντων & Ακεραιότητα στον Δημόσιο Τομέα: Αποτυπώνοντας το ΄Σήμερα΄- Σχεδιάζοντας το ‘Αύριο’»  https://tinyurl.com/285z5usm

  • Υλικό από το webinar της ΕΑΔ με θέμα «Ελεγκτική Διαδικασία & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)»  https://tinyurl.com/mr4b9ye2

  • Webinar της ΕΑΔ με θέμα «Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα»

  • Έλεγχος της ΕΑΔ σε Κέντρο Κοινότητας Δήμου της Αττικής ως προς τη νομιμότητα έγκριση χορήγησης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης  https://tinyurl.com/bdzn67au

  • Έλεγχος της ΕΑΔ σε Δήμο της Κρήτης σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας & αποφάσεων μεταδημότευσης  https://tinyurl.com/hrrha9ru

  • Δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κάλυψη 15 θέσεων Συμβούλων Ακεραιότητας σε Υπουργεία  https://tinyurl.com/3cjdjcsu

  • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΑΔ για την κατάρτιση στελεχών της Εθνικής Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Νεπάλ, στο πλαίσιο προγράμματος της Παγκόσμιας Τράπεζας  https://tinyurl.com/y29c5drz


Εγγραφείτε στο Newsletter της Αρχής ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα και τις εκδηλώσεις της ΕΑΔ:

https://aead.gr/newsletter-sub


Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: https://www.facebook.com/NatTransparAuth/

Instagram: https://www.instagram.com/nationaltransparencyauthority/

Twitter: https://twitter.com/NatTransparAuth

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hellenic-nta


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr