Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

newsletter2 1

Εκδόθηκε το Newsletter της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για την περίοδο Mαΐου - Αυγούστου 2021. Σκοπός της Αρχής είναι μέσα από την έκδοση αυτή να ενδυναμώσει περαιτέρω τα κανάλια επικοινωνίας της και να ενισχύσει την εξωστρέφειά της. Με την έκδοση του Newsletter, η Ε.Α.Δ. ενημερώνει για τις πρωτοβουλίες, τις δράσεις και τις συνεργασίες της σε εγχώριο, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Επιδίωξή μας είναι η παρούσα έκδοση να αποτελέσει μια σύντομη, περιεκτική και στοχευμένη καταγραφή του πολυεπίπεδου έργου της Αρχής.

Μπορείτε να κατεβάσετε το newsletter από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Newsletter Mαΐου - Αυγούστου 2021