Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Newsletters 2023 ALL 768px11


Με στόχο τη συστηματική ενημέρωση τόσο των φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όσο και των υπαλλήλων της Ε.Α.Δ. για τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της Αρχής, εκδόθηκαν συνολικά 8 ενημερωτικά δελτία για το έτος 2023, καλύπτοντας διακριτά χρονικά διαστήματα 45 ημερών το καθένα.

Το σύνολο των ηλεκτρoνικών Newsletter της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για το έτος 2023 είναι διαθέσιμα παρακάτω:


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NSLTR 01 10 20 11 2023 COVER1

 
NSLTR 21 11 31 12 2023 COVER1

Εγγραφείτε στο Newsletter της Αρχής ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις για τα νέα και τις εκδηλώσεις της ΕΑΔ:

https://aead.gr/newsletter-sub


Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: https://www.facebook.com/NatTransparAuth/

Instagram: https://www.instagram.com/nationaltransparencyauthority/

Twitter: https://twitter.com/NatTransparAuth

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/hellenic-nta


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr