Άρθρο γνώμης του Διοικητή της ΕΑΔ  στο "Το Βήμα της Κυριακής"

Στο άρθρο γνώμης που δημοσιεύεται στο "Το Βήμα της Κυριακής" ο Διοικητής της ΕΑΔ 'Αγγελος Μπίνης αναφέρεται στον πρωταρχικό ρόλο που έχει η τεχνολογία στο επιχειρησιακό μοντέλο της Αρχής που περιλαμβάνει τον καταλογισμό, την πρόληψη και τις δράσεις ευαισθητοποίησης, σημειώνοντας ότι «Η ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων δημόσιας διακυβέρνησης, αποτελεί έναν ισχυρό μηχανισμό πρόληψης της διαφθοράς" και τονίζει ότι " ακόμα και εάν διαπραχθεί απάτη δίνει τη δυνατότητα στον ελεγκτικό μηχανισμό, να έχει στη διάθεσή του τα ίχνη και τα εργαλεία για να βρει και τον φυσικό αυτουργό και τυχόν εξωτερικούς εμπλεκόμενους "