Ο Διοικητής της ΕΑΔ στο άρθρο του που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα τα ΝΕΑ αναλύει τους λόγους για τους οποίους το "lobbying" θα πρέπει να ασκείται με συγκεκριμένους κανόνες, προκειμένου να μην αποτελεί  απειλή αλλά ευκαιρία για τη δημοκρατία. Επισημαίνει επίσης το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας προωθείται ένα θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση του φαινομένου του "lobbying" με άξονες τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Διαβάστε το άρθρο εδώ.