Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 IAACA Newsletter6 EAD 768px1


Εκτενής ήταν η αναφορά, στο τελευταίο newsletter (τεύχος Ιουλίου) της Διεθνούς Ένωσης Αρχών Καταπολέμησης της Διαφθοράς (International Association of Anti-Corruption Authorities) IAACA, στις δράσεις της ΕΑΔ. Η IAACA είναι η μεγαλύτερη Ένωση Αρχών και φορέων καταπολέμησης της απάτης στο πλαίσιο του Ο.Η.Ε. με βασικές προτεραιότητες την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς (UNCAC), καθώς και την παροχή συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης σε εθνικές Αρχές καταπολέμησης της απάτης. Στην Ένωση συμμετέχουν φορείς και οργανισμοί από 140 διαφορετικές χώρες. Η ΕΑΔ έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με την IAACA, ενώ από το 2022 συμμετέχει ως τακτικό μέλος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Ένωσης, μια σημαντική θέση που κατέλαβε για πρώτη φορά η χώρα μας.

Μπορείτε να διαβάστε το newsletter της IAACA εδώ: https://tinyurl.com/4ay273ev