Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΕΑΔ αποτελεί ένα από τα πέντε ιδρυτικά μέλη της

Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας (Ε.Π.ΑΘΛ.Α.) που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της εφαρμογής της Σύμβασης Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μια μεγάλη ευκαιρία για την υλοποίηση μιας φιλόδοξης μεταρρύθμισης στο πεδίο του αθλητισμού. Ένα χρήσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της διαφάνειας και την αποτροπή χειραγώγησης των αθλητικών διοργανώσεων.