Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η τοποθέτηση του Διοικητή της ΕΑΔ σχετικά με τα οφέλη και τις παγίδες της ψηφιακής εποχής για τους δημόσιους ελεγκτικούς μηχανισμούς  στο ετήσιο συνέδριο του ACFE Greece με τίτλο " 2020 Virtual Anti Fraud Tech Fair"