Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Άρθρο Liberal.gr

Πρεμιέρα του νέου συστήματος συνεντεύξεων για την απόδοση Ιθαγένειας στις 7 Νοεμβρίου με βάση συγκεκριμένους κανόνες, κοινά πρότυπα και ενιαία μεθοδολογία που συνέταξε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε μορφή πολυσέλιδου Πρακτικού Οδηγού Συνεντεύξεων. Όπως αναφέρει ο Διοικητής της ΕΑΔ "εξασφαλίζεται αξιοκρατία, διαφάνεια και θωράκιση της διαδικασίας τόσο για τον συνεντευξιαζόμενο-αιτούντα όσο και για τον υπάλληλο, ο οποίος έχει ένα ισχυρό εργαλείο για να αποκρούσει άνωθεν πιέσεις αλλά και οποιαδήποτε ένδειξη ή φήμη ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του"