Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Μικρόφωνο και λογότυπα εταιρειών


Ο Γιάννης Φουστανάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην εκπομπη του Γιάννη Ντζούνου και του Χρήστου Κούτρα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ συζήτησαν για το νέο πλαίσιο ρύθμισης των δραστηριοτήτων επιρροής (lobbying) που δημιουργείται  για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθώς και για την έρευνα που διεξήγαγε η ΕΑΔ για τις στάσεις της κοινής γνώμης απέναντι στη διαφθορά.  Ο Γιάννης Φουστανάκης, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην εκπομπη του Κ. Λαβίθη και της Στ. Κασσίμη στον real fm, συζήτησαν για την έρευνα κοινής γνώμης που διεξήγαγε η ΕΑΔ για τις στάσεις των πολιτών απέναντι στη διαφθορά, αναλύοντας  τα κυριότερα σημεία. 


Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας (YouTube) & στο Newsletter της Αρχής, ώστε να ενημερώνεστε για τις μελλοντικές μας εκδηλώσεις.


Σημείωση περί πνευματικών δικαιωμάτων

Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) στο σύνολό του, συμπεριλαμβανομένων των πλάνων, των κειμένων, των γραφημάτων, της διάταξης και του σχεδιασμού, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και προστατεύεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας. Διατίθεται ελεύθερα στο κοινό για κάθε σύννομη χρήση, ιδίως όταν αυτή αποβλέπει στην επιμόρφωση και στην προώθηση της διαφάνειας και της ακεραιότητας, με την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση αναπαραγωγής και οποιασδήποτε χρήσης του περιεχομένου της έκδοσης, είτε στο σύνολό του, είτε τμηματικά, θα συνοδεύεται απαραίτητα από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του, ήτοι την Ε.Α.Δ., με τρόπο ακριβή, σαφή και μη παραπλανητικό. Το συγκεκριμένο υλικό (βίντεο & παρουσιάσεις) δεν επιτρέπεται να τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ούτε και να αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης. Η ΕΑΔ ως αποκλειστικός και μοναδικός κύριος της εν λόγω έκδοσης δύναται κατά την κρίση της να προβαίνει σε αλλαγές του περιεχομένου αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση.

Για οποιοδήποτε ερώτημα που άπτεται της πνευματικής ιδιοκτησίας της Ε.Α.Δ. επί του συγκεκριμένο υλικού (βίντεο & παρουσιάσεις), μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Διεύθυνση Εyαισθητοποίησης & Δράσεων με την Κοινωνία της ΕΑΔ στο: gde@aead.gr