Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Στο ρεπορτάζτου δελτίου ειδήσεωντηςΕΡΤπαρουσιάστηκε η επιτυχημένη εκδήλωση που διοργάνωση Εθνική Αρχή Διαφάνειας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, το Ινστιτούτ  Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), με τίτλο: «Ηγέτες Ακεραιότητας του Αύριο»