Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Η ΕΑΔ συνδράμει με 7 υγειονομικές υπηρεσίες κάνοντας ελέγχους σε σημεία ενδιαφέροντος για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού.

Εναλλακτικός τρόπος ακρόασης