Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Την Πέμπτη 20.10.2022 έλαβε χώρα, στα γραφεία της ΕΑΔ, συνάντηση εργασίας μεταξύ της Αναπληρώτριας του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, κ. Αλεξάνδρας Ρογκάκου, του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συμπεριφορικών Αναλύσεων, κ. Ιωάννη Φουστανάκη και των εκπροσώπων του Διακυβερνητικός Περιφερειακός Οργανισμός κατά της Διαφθοράς (RAI Initiative) κ. Desislava Gotskova και κ. Aneta Arnaudovska, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης τους στη χώρα μας.

Η συνάντηση είχε στόχο την ενδυνάμωση της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας των δύο μερών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στο Δίκτυο των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Network of Corruption Prevention Authorities - NCPA).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι αρμοδιότητες και το έργο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας καθώς και οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις, τις οποίες υλοποιεί το Δίκτυο RAI και παράλληλα διερευνήθηκαν δυνατότητες μελλοντικής συνεργασίας σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.