Επιλέξτε τη γλώσσα σας

3η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έτος 2022

Την Τρίτη 6.9.2022 έλαβε χώρα (διαδικτυακά) η 3η Συνεδρίαση της Ολομέλειας του Διεθνούς Δικτύου των Αρχών για την Πρόληψη της Διαφθοράς του Συμβουλίου της Ευρώπης (Network of Corruption Prevention Authorities - NCPA) υπό την Προεδρία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με την ενεργό συμμετοχή εκπροσώπων των Αρχών Μελών-Ινστιτούτων που συμμετέχουν στο Δίκτυο. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, συζητήθηκε η πρόοδος υλοποίησης του ετήσιου προγράμματος δράσεων καθώς και η προσχώρηση στο Δίκτυο δύο νέων μελών, της νεοσύστατης Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Κύπρου και τη Αρχής Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Βαλένθια της Ισπανίας.

Τις εργασίες της ολομέλειας χαιρέτισε η κ. Αλεξάνδρα Ρογκάκου, Αναπληρώτρια Διοικητή της ΕΑΔ και Επικεφαλής της Μονάδας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.

Οι εκπρόσωποι των συντονιστικών Αρχών των Ομάδων Εργασίας του Δικτύου, ενημέρωσαν την Ολομέλεια σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στους τέσσερις διακριτούς πυλώνες του ετήσιου προγράμματος: i) Διοργάνωση Διαδικτυακών Σεμιναρίων (webinars) σε εξειδικευμένες θεματικές για την ενίσχυση της Δημόσιας Ακεραιότητας ii) Έκδοση Πρακτικών Οδηγών και Εργαλείων στο πεδίο της πρόληψης της διαφθοράς iii) Διοργάνωση Κοινών Αποστολών για την παροχή τεχνογνωσίας και επιτόπιας συνδρομής στα μέλη του Δικτύου και iv) Ενέργειες ενίσχυσης της εξωστρέφειας του NCPA. Η Ολομέλεια καλωσόρισε τα δύο νέα μέλη του Δικτύου και έδωσε την ευκαιρία σε εκπροσώπους τους να παρουσιάσουν την αποστολή και αρμοδιότητες των Αρχών.

Τέλος, τα μέλη συμφώνησαν στα επόμενα βήματα υλοποίησης των δράσεων με στόχο τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών στον τομέα της Πρόληψης της Διαφθοράς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας στην κατάρτιση εθνικών στρατηγικών κατά της διαφθοράς.