Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τη Δευτέρα 02.08.2021.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 02.08.2021 συνολικά 207.576 ελέγχους και κατέγραψαν 126 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 89.650€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε έξι (6) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (110.977).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια) για μη τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων και μη αναγραφή της υποχρέωσης μάσκας καθώς και για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από πελάτη καταστήματος Τραπέζης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέρια & ζαχαροπλαστείο) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα ύψους 1.200€ (4x300€) σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζομένους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα ύψους 900€ (3x300€) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από τους ιδιοκτήτες.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ατόμου, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για παραβίαση καραντίνας (προσπάθεια εξόδου από τη χώρα αεροπορικώς).
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας εντός των εγκαταστάσεων του αερολιμένα από υπάλληλο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) για μη χρήση μάσκας από δύο (2) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών κατά τη διάρκεια κοινωνικής εκδήλωσης (βάπτιση).

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (διάθεση ποτών-αναψυκτήριο) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για μη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) από έναν (1) εργαζόμενο.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από δύο (2) εργαζόμενους και τον ιδιοκτήτη.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.650€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη για παραβίαση καραντίνας.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες οκτώ (208) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.