Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τη Δευτέρα 13.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 13.09.2021 συνολικά 148.266 ελέγχους και κατέγραψαν 267 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους   37.750€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε   (5) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 48

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (100.201).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας

 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ και αναστολή λειτουργείας για 7 ημέρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος   για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) ψητοπωλείο για την μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού ατόμων

 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών έκαστο, για παρουσία πελατών σε κλειστό χώρο χωρίς τα νόμιμα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για μη τοποθέτηση αντισηπτικού σε τραπέζια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2. 000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για χρήση μουσικής

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 150€ σε φυσικό πρόσωπο για παράνομη μετακίνηση.
 • Συνολικά η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων διενέργησε πενήντα εννέα (59) σε 2 Περιφέρειες της Ελληνικής επικράτειας
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα τρία (53) αντικείμενα και σε εξήντα τρία (63) φυσικά πρόσωπα.
 • Σημειώνεται ότι στις τρεις (3) πύλες εισόδου της Δ.Ε.Θ. (δύο επί της οδού Εγνατίας και μία στην Πλατεία της Χ.Α.Ν.Θ.) διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση της διαδικασίας ελέγχου των Green Pass (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης) ή rapid test. Ελέγχθηκαν εξήντα τρία (63) φυσικά πρόσωπα (επισκέπτες και εκθέτες) τα οποία όλα διέθεταν Green Pass ή rapid test.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν ελέγχους σε μία (1) Προνοιακή Δομή στο Δήμο Αιγιαλείας, όπου σε σύνολο δεκαέξι (16) εργαζομένων, οι δεκαπέντε (15) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (δώδεκα πιστοποιητικό εμβολιασμού και τρεις (3) είχαν πιστοποιητικό νόσησης) ήτοι ποσοστό 93,75%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. Ένας (1) εργαζόμενος ήταν σε άδεια και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τετρακόσιες εξήντα οκτώ (468) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.