Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τη Δευτέρα 14.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Δευτέρα 14.06.2021 συνολικά 80.643 ελέγχους και κατέγραψαν 148 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 44.050€

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 3

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.060).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

  • Μη χρήση μάσκας
  • Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης
  • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
  • Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε τρείς (3) συλλήψεις ημεδαπών για διοργάνωση κοινωνικής συνάθροισης που έλαβε χώρα στις 12-06-2021 εντός του Α.Π.Θ.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.200€ και προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις υπηκόων Ελβετίας για διατάραξη κοινής ησυχίας, ως διοργανωτές πάρτι σε προαύλιο χώρο εκκλησίας.

 

Επικράτεια

  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
  • Η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πέντε (5) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν ενενήντα μία (191) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.