Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 21.12.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν τη Δευτέρα 21.12.2020 συνολικά 68.843 ελέγχους και κατέγραψαν 1.536 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 487.700€, κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις και κύρωση αναστολής λειτουργίας μίας (1) επιχείρησης για τριάντα (30) ημέρες, λόγω υποτροπής.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 21 12.2020 1

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (56.856).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

  • Μη χρήση μάσκας
  • Μη νόμιμη μετακίνηση
  • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

  • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελατών, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
  • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 1.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα λιανικού εμπορίου υποδημάτων για μη τήρηση του σχετικού καταλόγου ραντεβού ή ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου ή ηλεκτρονικού μηνύματος παραλαβής προϊόντων παράδοσης εκτός (click away), στην Περιφέρεια Κρήτης.
  • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 15.000€ και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας (λόγω υποτροπής) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση των κανόνων για τους παρευρισκόμενους πελάτες, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
  • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 13.400€ για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.
  • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 8.400€ για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Επιβλήθηκαν από την Ε.Α.Δ. πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα (4x300€=1.200€) για μη χρήση μάσκας στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε τρεις χιλιάδες οκτακόσιες σαράντα εννέα (3.849) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους, επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης. Στο σχεδιασμό των ελέγχων προτεραιοποιείται και η επιτήρηση της ορθής εφαρμογής των κανόνων λειτουργίας του “click away” με στόχο την προστασία του υγιούς ανταγωνισμού και την αποφυγή του συνωστισμού που ενδέχεται να παρουσιαστεί ενόψει των Χριστουγέννων.