Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τη Δευτέρα 26.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 26.07.2021 συνολικά 176.891 ελέγχους και κατέγραψαν 185 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 247.550€, κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε μία (1) επιχειρήση και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε πέντε (5) επιχειρήσεις.

Διαφάνεια1 1

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (108.778).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 600€ σε μία (1) καφετέρια για δύο (2) υπάλληλους για μη χρήση μάσκας προστασίας

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση αποστασεων τραπεζοκαθισμάτων και υποτροπή.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€   για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού πελατών.                                                                                                                                                  

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000€ στον μισθωτή βίλας για διοργάνωση συναθροίσεως σε ιδιωτικό χώρο έναντι ανταλλάγματος με παρουσία πάνω των πεντακοσίων ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 8.000€ σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών, στη Σίφνο, στην Ίο και στην Ρόδο.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ημεδαπό για παραβίαση κάτοικόν περιορισμού.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από έντεκα (8) εργαζόμενους.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 137.000€ σε φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις για λοιπές παραβάσεις.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε τριάντα εννέα (39) αντικείμενα και σε εκατόν ενενήντα οκτώ (198) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν ενενήντα εννιά (199) κλήσεις,, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.