Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τη Δευτέρα 30.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 30.08.2021 συνολικά 176.394 ελέγχους και κατέγραψαν  284 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 106.250€, κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε   (2) επιχειρήσεις και κύρωση αναστολής λειτουργίας (7) ημερών σε   (7) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 42

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (99.918).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στον εξωτερικό χώρο ευθύνης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών στον χώρο ευθύνης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη έλεγχο πελατών εντός του εσωτερικού χώρου των πελατών για πιστοποιητικό εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη έλεγχο πελατών εντός του εσωτερικού χώρου των πελατών για πιστοποιητικό εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για έναν (1) υπάλληλο που δεν χρησιμοποιούσε μάσκα προστασίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για δύο (2) υπάλληλους που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα προστασίας.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα διότι ως covid-free εξυπηρετούσε πελάτη στον εσωτερικό του χώρο χωρίς να κατέχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και 300€ πρόστιμο στον πελάτη διότι παρέμεινε στο κατάστημα χωρίς πιστοποιητικό νόσησης.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα φυσικό πρόσωπο για παράνομη είσοδο στην χώρα.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι σε κλειστό χώρο του καταστήματος παρευρίσκονταν δύο (2) άτομα άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης και στα δύο φυσικά πρόσωπα (2) πρόστιμα ύψους 300€ έκαστο διότι βρίσκονταν σε εσωτερικό χώρο του καταστήματος χωρίς να φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/ νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιόκτητη καταστήματος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης σήμανσης ότι η χρήση μάσκας εντός του καταστήματος είναι υποχρεωτική και ένα (1) διοικητικό πρόστιμό ύψους 300€ σε πελάτη για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε έξι (6) καταστήματα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για έναν (1) υπάλληλο που δεν χρησιμοποιούσε μάσκα προστασίας.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα φυσικό πρόσωπο που είχε παραβιάσει την θέση του σε περιορισμό εντός νοσοκομειακής δομής.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.600€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε μία επιχείρηση διότι κατελήφθησαν να εξυπηρετούν εντός του καταστήματος 6 όρθιους πελάτες και για μη χρήση μάσκας προστασίας από δύο υπαλλήλους.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο του καταστήματος, δύο (2) καθήμενους πελάτες, οι οποίοι δεν έφεραν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης επιπλέον επιβλήθηκαν στους δύο (2) πελάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους (300) ευρώ στον καθένα.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα κομμωτήριο για μη τήρηση του καταλόγου των προγραμματισμένων ραντεβού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.800€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα.

 

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 7.200€ σε καταστήματα για υπάλληλους και πελάτες που δεν χρησιμοποιούσαν μάσκα.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και λοιπές παραβάσεις.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε οκτώ (8) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.