Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 03.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα του Πάσχα 03.05.2021 συνολικά 88.088 ελέγχους και κατέγραψαν 357 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 124.350€ και πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συλλήψεις.


Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (74.571).


Α. Κυριότερες παραβάσεις
:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης
 • Μη τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων
 • Μη τήρηση των μέτρων πρόληψης ασθενειών
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας επιχειρήσεων και διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης σε οικόπεδο και από 300€ πρόστιμο σε επτά (7) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 1.000€ σε ιδιοκτήτη ψησταριάς για λειτουργία καθ’ υπέρβαση του επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος και 15ημερη αναστολή λειτουργίας διότι εξυπηρετούσε τριάντα (30) όρθιους πελάτες, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη ψησταριάς και 15ημερη αναστολή λειτουργίας για παράβαση ωραρίου καταστήματος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 1.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος για παράβαση ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη καφέ και 15ημερη αναστολή λειτουργίας για παραμονή θαμώνων εντός καταστήματος και από 300€ πρόστιμο σε δύο (2) πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονία.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 300€ σε ιδιοκτήτη παντοπωλείου για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης εγγράφου με τον μέγιστο αριθμό πελατών, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης και από 300€ πρόστιμο σε τρείς (3) συμμετέχοντες, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης εξωτερικά της οικίας του, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε δώδεκα (12) ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία δεν καταγράφηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν και αφορούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό προϋποθέσεις καθώς και την απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 23.00. Συνεχίζοντα οι έλεγχοι στις περιοχές ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον ελέγχου.