Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τη Δευτέρα 11.01.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 11.01.2021 συνολικά 85.817 ελέγχους και κατέγραψαν 1.616 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 540.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 01.2021

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (75.232).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες

 


 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κέντρο αισθητικής για παράβαση της αναστολής λειτουργίας και πρόστιμο ύψους 300€ σε έναν (1) πελάτη για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 10.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολής σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ξενοδοχείου για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών οι οποίοι δεν διέμεναν στο ξενοδοχείο, στην Περιφέρεια Κρήτης.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε οικία και πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρείς (3) συμμετέχοντες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Δήμος Θεσσαλονίκης).
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 300€ και μία (1) σύλληψη φυσικού προσώπου για παράβαση που αφορούσε τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, διότι σε γενόμενο έλεγχο αρνήθηκε να φορέσει την μάσκα του, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Δήμος Θεσσαλονίκης).
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) υπήκοο Μπαγκλαντές γιατί διάθετε προς πώληση διάφορα βιομηχανικά είδη κατά παράβαση της τήρησης των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) αλλοδαπό διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) συμμετέχοντες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) προσωρινά καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) προσωρινό υπεύθυνο καταστήματος ενδυμάτων και πρόστιμο ύψους 300€ σε έναν (1) πελάτη για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κομμωτήριο και πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρεις (3) πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη δεκαεπτά (17) ατόμων για παράβαση του νόμου ''περί παιγνίων'' σε συνδυασμό με παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού και επιβλήθηκε στον ιδιοκτήτη του χώρου διοικητικό πρόστιμο 5.000€, καθώς, επίσης, στους δεκαεπτά (17) συμμετέχοντες πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€ για παράνομη μετακίνηση και 4.500€ για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) σε προσωρινά υπεύθυνο οίκου ανοχής και πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε τρείς (3) πελάτες για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθηνών πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ σε φυσικά πρόσωπα για άσκοπη μετακίνηση - μη χρήση μάσκας.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ σε φυσικά πρόσωπα για παραβάσεις που αφορούσαν τη μη τήρηση των μέτρων αποφυγής διασποράς του κορονοϊού.
 • Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκε από την Ε.Α.Δ. πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά δύο χιλιάδες διακόσιες ογδόντα τρεις (2.283) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.