ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για τη Δευτέρα 15.11.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν τη Δευτέρα 15.11.2021 συνολικά 80.465 ελέγχους και κατέγραψαν 312 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 105.450€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε   (2) επιχειρήσεις.  

H Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 73.098

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Παραβίαση καραντίνας.

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ διότι τρεις (3) επιβάτες   ΚΤΕΛ δεν διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ έκαστος.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 900€ σε τρείς (3) επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

  • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε κατάστημα   υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ έκαστος.

Επικράτεια 

  •  Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε είκοσι τρείς (23) ελέγχους σε αντικείμενα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, που έλαβαν χώρα σε Κεντρική Μακεδονία.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε τριάντα (30) αντικείμενα.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εκατόν εβδομήντα τρία (173) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά τριακοσίων δύο (302) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid FGR.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποίησαν ελέγχους κατά τις πρωινές-απογευματινές ώρες, στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Αθηναίων (ΚΤΕΛ Κηφισού & Λιοσίων), με αντικείμενο των ελέγχων, τη διαπίστωση της εφαρμογής των διαλαμβανομένων στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου καθώς και τις Κ.Υ.Α που αφορούν στη λήψη μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID 19, αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισής του, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και της αποστολής της Ε.Α.Δ. Τα κλιμάκια πραγματοποίησαν ελέγχους σε συνολικά έντεκα (11) αντικείμενα και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν έντεκα (11) δρομολόγια ΚΤΕΛ με διακόσιους σαράντα τρεις (243) επιβάτες οι οποίοι ελέγχθηκαν για την εγκυρότητα των πιστοποιητικών εμβολιασμού ή νόσησης ή και πιστοποιητικών rapid test μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και βρέθηκαν οι διακόσιοι σαράντα (240) να έχουν έγκυρα πιστοποιητικά και τρεις (3) επιβάτες να μην διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό και επιβλήθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες σαράντα επτά (247) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.