Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 1.10.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 1.10.2021 συνολικά 129.017 ελέγχους και κατέγραψαν 334 παραβάσεις των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 77.150€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας επτά (7) ημερών σε εννέα (9) επιχειρήσεις.  

 
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (96.624).


1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων
Α. Κυριότερες παραβάσεις:

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε τρία (3) φυσικά πρόσωπά για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000€ σε επιχείρηση καθώς απασχολούσε υπάλληλο που δεν είχε εμβολιαστεί και δεν είχε υποβληθεί σε rapid test. Επιπλέον επιβλήθηκε στον εν λόγω υπάλληλο πρόστιμο ύψους 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε επιχείρηση για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε αναστολή λειτουργία εξήντα (60) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για κατ’ εξακολούθηση εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε δυο (2) επιχειρήσεις και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελατών οι οποίοι δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού η νόσησης. Στους τρεις (3) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση υπεράριθμων και ορθίων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση υπεράριθμων και ορθίων πελατών.

 

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 600€ (2x300€) σε δυο (2) επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε έκαστη επιχείρηση για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών καθώς και πελατών που δεν διέθεταν πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη εργαζομένου σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς δεν κατείχε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης και δεν είχε υποβληθεί στον αριθμό rapid test που προβλέπεται σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. διοικητικά πρόστιμα ύψους 900€ (3x300€) σε τρεις (3) επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000 σε επιχείρηση και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για παραμονή πελατών εντός του καταστήματος, οι οποίοι δεν διέθεταν πιστοποιητικό εμβολιασμού η νόσησης. Στους τέσσερις (4) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€).

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό διενήργησε τριάντα μια χιλιάδες επτακόσιους ενενήντα τρείς (31.793) ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε πενήντα δυο (52) αντικείμενα, καταγράφηκαν τέσσερις (4) παραβάσεις και επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε πεντακόσια σαράντα οκτώ (548) φυσικά πρόσωπα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και λοιπές προνοιακές δομές, διενήργησαν ελέγχους σε πέντε (5) Προνοιακές Δομές και τρεις (3) ΜΦΗ στους Δήμους, Ηρακλείου, Ν. Φιλαδέλφειας, Αχαρνών, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Καλλιθέας και Τρικκαίων. Σε σύνολο διακοσίων πενήντα ένας (251) εργαζομένων, οι διακόσιοι σαράντα οκτώ (248) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό (εμβολιασμού 241 και νόσησης 7) ήτοι ποσοστό 98,80%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή COVID FREE Gr, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. Για δύο (2) εργαζομένους δεν ήταν αποδεκτή η εργασία τους και ένας (1) ήταν σε κάποια μορφής άδεια. Δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε κάποια από τα ανωτέρω αντικείμενα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (7) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες. Επιπλέον επέβαλε αναστολή λειτουργίας 60 ημερών σε κατάστημα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές, καθώς και σε δημόσιες υπηρεσίες σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.