Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 02.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 02.07.2021 συνολικά 94.341 ελέγχους και κατέγραψαν 64 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.


Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 55.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (92.924).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

3. Μη τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε 15νθημερη αναστολή λειτουργίας και διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο) για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών σε εσωτερικό χώρο.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη καφέ-μπαρ για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών σε εσωτερικό χώρο.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε αλλοδαπό, για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στην χώρα.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 20.000€ (4x5.000) σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφέ-μπαρ και προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος, για εξυπηρέτηση ορθίων πελατών και χρήση εσωτερικών χώρων καταστημάτων.

 

Επικράτεια

  • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε τετρακόσια πενήντα έξι (456) αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.
  • Το Λιμενικό διενήργησε εννιακόσιους εξήντα ένα (961) ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν δύο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.000€.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.