Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 04.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 04.06.2021 συνολικά 86.178 ελέγχους και κατέγραψαν 290 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.


Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 131.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε μια (1) επιχείρηση.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (72.091).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Παραβίαση της απαγόρευσης χρήσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
 • Μη τήρηση ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου των ΚΥΕ
 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπευθύνου καφέ-μπαρ και επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη μπαρ και επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών και για υπέρβαση ωραρίου.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος καφέ- σνακ μπαρ και του επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ για παραβίαση αναστολής λειτουργίας. Επίσης επιβλήθηκαν έξι (6) διοικητικά πρόστιμα ύψους 300€ έκαστο σε πελάτες για παράβαση περιορισμού κίνησης.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη, επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 6.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας και παραμονή εννέα (9) πελατών εντός του καταστήματος, στους οποίους επιβλήθηκαν ισάριθμα διοικητικά πρόστιμα ύψους 300€ στον καθένα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε ιδιοκτήτη σνακ μπαρ για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε δύο (2) πρόστιμα ύψους 3.000€ έκαστο σε δύο (2)ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ορίου πελατών.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω αναπαραγωγής μουσικής στην επιχείρηση.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.000€ σε καφετέρια για χρήση μουσικής.

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καφετέριας και επιβολή προστίμου ύψους 2.000€ στην ιδιοκτήτρια για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ για χρήση μουσικής.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.000€ σε ιδιοκτήτη μπαρ για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής και για υπέρβαση ορίου πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ιδιοκτήτη μπαρ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εκατόν δεκατρία (113) αντικείμενα όπου καταγράφηκε μία (1) παράβαση και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000€ σε εστιατόριο – μεζεδοπωλείο για αναπαραγωγή μουσικής στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά εννιακόσια εβδομήντα οκτώ (978) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε τρεις (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.