Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 5.11.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 5.11.2021 συνολικά 94.673 ελέγχους και κατέγραψαν 382 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 100.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε δεκαέξι (16) επιχειρήσεις.  

H Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 85.367

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ Μη τήρηση αποστάσεων
 2. Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
 3. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ ορίου πελατών εντός του καταστήματος
 4. Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από υπάλληλο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) κατά την ώρα εργασίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας εξήντα (60) ημερών για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού. Επιπλέον, βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300€ στους εν λόγω πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού. Επιπλέον, βεβαιώθηκε πρόστιμο ύψους 300€ στον εν λόγω πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δυο (2) πολίτες στα ΚΤΕΛ Κηφισσού για μη κατοχή των απαραίτητων πιστοποιητικών.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε δύο(2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο κάθε ένα, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.100€ (7x300€)σε πολίτες χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά νόσησης ή εμβολιασμού.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.000€ (2x1.000€) σε δυο (2) ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση της αντικαπνιστικής νομοθεσίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε επιβάτη λεωφορείου ΚΤΕΛ που στερούταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά νόσησης ή εμβολιασμού.

 

 

Περιφέρεια Θεσσαλονίκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε δύο(2) καταστήματα και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο κάθε ένα, για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών (1 πελάτης σε κάθε κατάστημα) χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά νόσησης ή εμβολιασμού. Επιπλέον, στους εν λόγω πελάτες επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€ έκαστος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη κλειθροποιού για παρ. αρθρ. 167,169, 285 και 361 Π.Κ. και επιβολή προστίμου 300 ευρώ διότι παρείχε υπηρεσίες χωρίς να κάνει χρήση προστατευτικής μάσκας και κατά την διάρκεια του ελέγχου απώθησε και εξύβρισε τους υπαλλήλους της ΔΙΜΕΑ και της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ιδιοκτήτριας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση τεσσάρων (4) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά, επιπλέον επέβαλε πρόστιμο 300€ στον κάθε πελάτη.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

 

 

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον πελάτη.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε επιβάτη λεωφορείου ΚΤΕΛ που στερούταν τα απαραίτητα δικαιολογητικά νόσησης ή εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 6.000€ (3x2000€) σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών στο κάθε κατάστημα, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 2.100€ (7x300€) σε πολίτες που δεν κατείχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά νόσησης ή εμβολιασμού.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού ατόμων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κάθε πελάτη.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ στον εν λόγω πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη με ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη πελάτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ στον εν λόγω πελάτη, γιατί προσκόμισε ψευδές πιστοποιητικό εμβολιασμού.

 

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ημεδαπού υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ στο κατάστημα και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και επέβαλε πρόστιμο 300€ σε κάθε πελάτη

Επικράτεια

 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα εννέα (59) αντικείμενα, καταγράφηκε μία (1) παράβαση και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€. Επιπλέον διενεργήθηκαν έλεγχοι σε εννιακόσια (900) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων εξακοσίων εξήντα (1660) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν δύο (2) Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) στο Δήμο Κατερίνης. Σε σύνολο σαράντα τεσσάρων (44) εργαζομένων, οι σαράντα τρείς (43) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (42 πιστοποιητικά εμβολιασμού και 1 νόσησης) ήτοι ποσοστό 98,00%. Ένας (1) εργαζόμενος, βρίσκεται σε αναστολή εργασίας.
 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε οκτώ χιλιάδες τριακόσιους σαράντα επτά (8.347) ελέγχους, δεν διαπιστώθηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε οκτώ (8) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.