Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 08.04.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 08.04.2022 συνολικά 87.634 ελέγχους και κατέγραψαν 91 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 26.250€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά δύο (2) επιχειρήσεις.

H Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 80.897

 

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3. Παραβίαση καραντίνας

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 5.000€ (1x5.000€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για μη τήρηση των κανόνων υγιεινής στους χώρους εργασίας, ήτοι μη χρήση μάσκας από τους εργαζομένους.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2x300€) σε δύο (2) διαφορετικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους των επιχειρήσεων. Επιπλέον, επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2x300€) στους δύο υπαλλήλους των ανωτέρω δύο επιχειρήσεων.
  • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.

 

 

Επικράτεια

 

  • Το Λιμενικό διενήργησε 6.689 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
  • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε σαράντα οκτώ (48) αντικείμενα, καταγράφηκαν τρεις (3) παραβάσεις και επιβλήθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 5600€ (1x5.000€ + 2x300€).
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εκατόν είκοσι τρία (123) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2x300€). Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά τετρακοσίων εξήντα ενός (461) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (σύνολο φυσικών προσώπων 584).
  • Η ΕΛ.ΑΣ δεν προχώρησε σε σύλληψη για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.