Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 09.04.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Ε.Α.Δ., Σ.ΕΠ.Ε, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Παρασκευή, 09.04.2021 συνολικά 89.780 ελέγχους και κατέγραψαν 1.216 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 399.200€.


Α. Κυριότερες παραβάσεις
:
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (77.480).

 • Μη χρήση μάσκας, μη νόμιμη μετακίνηση και μη κατοχή βεβαίωσης κυκλοφορίας
 • Διοργάνωση και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις σε οικίες
 • Παραβίαση κανόνων λειτουργίας επιχειρήσεων και εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών
 • Μη τήρηση αναστολής λειτουργίας καταστήματος

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δεκαέξι (16) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας καταστημάτων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, μη τήρηση του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, καθώς και για διοργάνωση και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη ενός ιδιώτη και στην επιβολή προστίμου ύψους 5.000€ για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε σε πέντε (5) κομμωτήρια συνολικό πρόστιμο 5.000€ (5x1000€) για μη ενημερωμένο κατάλογο ραντεβού. Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ σε πελάτη για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη ενός υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο 4.300€ για παραμονή πελάτη στον εξωτερικό χώρο, μη τήρηση ραντεβού και μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού πελατών, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και συνολικά 1.200€ (4x300€) σε τέσσερις (4) πελάτες για παραμονή στο κατάστημα, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικά 3.900€ σε τρία παντοπωλεία για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας και μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού πελατών, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 2.100€ σε επτά (7) καταστήματα, για μη ανάρτηση μέγιστου αριθμού πελατών, στην Περιφέρεια Αττικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη δέκα (10) ατόμων για παραβίαση των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (κορωνοϊός) και στην επιβολή προστίμων συνολικού ύψους 4.200€ σε επτά (7) ιδιώτες (7x600€) για παραβίαση περιορισμού κίνησης και υπέρβαση του επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων σε όχημα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε στη σύλληψη και στην επιβολή προστίμου 5.000€ σε ιδιοκτήτη ουζερί, 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο της επιχείρησης και σε επιβολή προστίμου 2.100€ σε επτά (7) άτομα (7x300€) για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη σε επιβολή προστίμου 3.000€ και σε σχηματισμό δικογραφίας σε διοργανωτή κοινωνικής εκδήλωσης σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, και πρόστιμο 5.000€ στον ιδιοκτήτη, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη στη σύλληψη ενός (1) ιδιοκτήτη καφέ μπάρ και στην επιβολή προστίμου 5.000€ με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας και πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ (12x300€) σε δώδεκα (12) πελάτες, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε καφενείο - οβελιστήριο, και 1.200€ (4x300€) πρόστιμο σε τέσσερεις (4) πελάτες, στην Περιφέρεια Ηπείρου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη σε σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος ψητοπωλείου και 1.200€ πρόστιμο (4x300€) σε τέσσερεις (4) πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε ιδιοκτήτη οικίας, για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης και 600€ (2x300€) σε δύο (2) παρευρισκόμενους, για παραβίαση περιορισμού κίνησης, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη σε επιβολή προστίμου 3.000€ και σχηματισμού δικογραφίας για διοργάνωση πάρτι σε οικία, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια
 • Η ΕΑΔ επέβαλε συνολικά ένα (1) διοικητικό πρόστιμο των 300€ σε πολίτη για μη χρήση μάσκας.

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν για κάθε περιοχή ανάλογα με το επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσής της, δίνοντας έμφαση στις περιοχές αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή της Αττικής, για τις δραστηριότητες, τους φορείς και τις οντότητες που εμπίπτουν στο περιβάλλον του ελέγχου.