Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 10.09.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 10.09.2021 συνολικά 155.396 ελέγχους και κατέγραψαν 316 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 116.650€.


Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (100.653).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-εστιατόριο) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 500€ για απασχόληση υπαλλήλου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test καθώς και πρόστιμο 300€ για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο. Επιβλήθηκε πρόστιμο 500€ για απασχόληση υπαλλήλου χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού και χωρίς υποβολή σε self test ή rapid test.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) για μη χρήση μάσκας από δύο (2) εργαζόμενους καθώς και πρόστιμο 300€ για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.700€ (9x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε πελάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) ιδιοκτήτες κομμωτηρίων για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε ιδιοκτήτες δύο (2) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκε από 300€ πρόστιμο στους δύο (2) πελάτες
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ψητοπωλείο) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση ενός (1) πελάτη στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκε πρόστιμο 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ στον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (μπαρ) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ στον ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-μπαρ) και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.900€ (13x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από δώδεκα (12) εργαζόμενους και έναν (1) πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ (15x300€) σε πελάτες καταστημάτων για μη χρήση μάσκας.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε αλλοδαπό για παράνομη είσοδο στη χώρα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.

 

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη κομμωτηρίου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστήματος ΟΠΑΠ.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε επιβάτη λεωφορείου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε υπάλληλο περιπτέρου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε οδηγό ΤΑΞΙ για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε ισάριθμους πελάτες οπωροπωλείου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) πωλητές σε λαϊκή αγορά για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) υπαλλήλους καταστημάτων λιανικού εμπορίου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετέριες) και ένα (1) κομμωτήριο για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση ενός (1) πελάτη στον εσωτερικό χώρο, χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€ στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε τρείς (3) επιβάτες Ι.Χ.Φ. για μη χρήση μάσκας.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας:

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από επιβάτη αμαξοστοιχίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ (7x300€) για μη χρήση μάσκας από έξι (6) εργαζόμενους καταστημάτων και έναν (1) πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών στον εσωτερικό χώρο χωρίς πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης καθώς και πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) στους δύο (2) πελάτες.
 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 4.000€ (2x2.000€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας για καθένα από αυτά για μη τήρηση του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων ανά τραπέζι και της απόστασης μεταξύ των τραπεζοκαθισμάτων.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.100€ (17x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

 

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.100€ (7x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε τέσσερα (4) καταστήματα για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση πελάτη στον εσωτερικό χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για εξυπηρέτηση πελάτη στον εσωτερικό χώρο.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζόμενους και έναν (1) πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε δύο (2) επιβάτες ΤΑΞΙ και σε έναν (1) επιβάτη λεωφορείου για μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.500€ (15x300€) για μη χρήση μάσκας από πελάτες καταστημάτων (τουριστικών ειδών και μίνι μάρκετ).

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για μη τήρηση των υγειονομικών όρων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για μη τήρηση των υγειονομικών όρων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους καταστημάτων.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ (11x300€) σε καταστήματα για μη χρήση μάσκας από τρείς (3) εργαζόμενους και οκτώ (8) πελάτες.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ενενήντα ένα (91) αντικείμενα, καταγράφηκαν δύο (2) παραβάσεις, επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 4.000€ (2x2.000€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε χίλια πενήντα ένα (1051) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα, τα τριάντα τρία (33) εξ΄ αυτών ευρισκόμενα σε εσωτερικό χώρο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, ελέγχθηκαν για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού εμβολιασμού, μέσω της εφαρμογής «Covid Free GR».
 • Η Ε.Α.Δ. διενήργησε ελέγχους σε δύο (2) Δομές (1 ΜΦΗ και 1 Προνοιακή Δομή) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και για μη τήρηση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας από πολίτες.
 • Το Λιμενικό διενήργησε πενήντα τρεις χιλιάδες εξακοσίους έναν (53601) ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν δύο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 300€.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές.