Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 13.08.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 13.08.2021 συνολικά 218.455 ελέγχους και κατέγραψαν 192 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 113.900€.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (110. 057).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

3.Μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδο στη χώρα

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα ύψους 2.300€, (1x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραμονή πελατών μη καθήμενων στον εσωτερικό χώρο και (1x300€) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου, στον δήμο Αθηναίων.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας, στον δήμο Κατερίνης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 22.000€ (4x5.500€) σε τέσσερα (4) άτομα για μη κατοχή προβλεπόμενης φόρμας PLF κατά την είσοδό τους στη χώρα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ (12x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων κατά την είσοδό του στη χώρα και μη κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή διαγνωστικού τεστ.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 15.000€ σε πολιτιστικό σύλλογο, για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων (όρθιοι θεατές) σε πανηγύρι.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.500€ σε διοργανωτή συναυλίας, για μη τήρηση των υγειονομικών μέτρων από τους θεατές (μη χρήση μάσκας - μη τήρηση αποστάσεων).

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ (6x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους και ιδιοκτήτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 10.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος καφέ- μπαρ για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρείς (3) συλλήψεις, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ποσού 6.000€ (3x000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε τρία καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών σε τραπέζι.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από τέσσερις (2) εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ύπαρξη αντισηπτικών στα τραπέζια.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εβδομήντα τρία (73) αντικείμενα και καταγράφηκαν τρεις (3) παραβάσεις και επιβλήθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 2.600€ [(1x2.000€), (2x300€)] και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε χίλια εννιακόσια τριάντα οκτώ (1.938) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε δασικές εκτάσεις στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών και εντατικοποίησης ελέγχου και περιφρούρησης των δασικών περιοχών της χώρας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ βεβαίωσε τέσσερις (4) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.
 • Το Λιμενικό διενήργησε εκατόν έξι χιλιάδες τριακόσιους ογδόντα επτά (106.387) ελέγχους από τους οποίους προέκυψε μια (1) παράβαση και επιβλήθηκε πρόστιμο αξίας 5.000€ .

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.

Επιπροσθέτως, διενεργούνται έλεγχοι σε δασικές εκτάσεις της χώρας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών με βασικό στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε υπαίθριας δραστηριότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά καθώς και τη διασφάλιση μη διέλευσης ή παραμονής φυσικών προσώπων και οχημάτων.