Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

 

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 15.04.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 15.04.2022 συνολικά 94.424 ελέγχους και κατέγραψαν 44 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 25.100€, καθώς και μια (1) κύρωση αναστολής λειτουργίας τριάντα (30) ημερών και μια (1) κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δυο (2) επιχειρήσεις αντίστοιχα.

H Eλληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 84.557

 

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους

2. Παραβίαση καραντίνας

4. Εξυπηρέτηση πελατών σε χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή των απαραίτητων πιστοποιητικών.

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση δυο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ για παραβίαση καραντίνας.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση ενός (1) πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

 

Επικράτεια

 

  • Το Λιμενικό διενήργησε 9.094 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
  • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε είκοσι εννέα (29) αντικείμενα, δεν καταγράφηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
  • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν δεκατρία (13) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον, σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά επτακοσίων σαράντα τεσσάρων (744) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν.4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (σύνολο φυσικών προσώπων 757).
  • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον, γίνονται έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/ νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.