Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 17.12.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 17.12.2021 συνολικά 82.531 ελέγχους και κατέγραψαν 264 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 60.750€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά τρείς (3) επιχειρήσεις.  

H Ελληνική αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 75.763

 

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

4. Παραβίαση καραντίνας

5. Μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στον ιδιοκτήτη επιχείρησης για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη και επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.000€ για παραβίαση καραντίνας.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.200€ (4x 300€)σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • H ΕΑΔ επέβαλε συνολικό πρόστιμο ύψους 600€ (2x300) για μη χρήση μάσκας από δύο ιδιοκτήτες διαφορετικών ΚΥΕ.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση δύο πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2x300€).

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε επιβάτη λεωφορείου ΚΤΕΛ, καθώς ταξίδευε χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή PCR/RAPID test.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε τέσσερις επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) για υπέρβαση ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου συνοδών ανά ασθενή στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 3.000€ (10x300€)

για παραβάσεις κυκλοφορίας από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ).

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) επιχειρήσεις για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ημεδαπών, συνιδιοκτήτη κέντρου διασκέδασης στη Λαμία & ανήλικου πελάτη, διότι ο συνιδιοκτήτης εξυπηρετούσε (189) πελάτες, αντί του μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των (66) πελατών, ενώ επέτρεψε την είσοδο στον πελάτη, ο οποίος στερούταν πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης και επέδειξε κατά τον έλεγχο πιστοποιητικό εμβολιασμού και στοιχεία ταυτότητας άλλου ατόμου. Επιπλέον, στον συνιδιοκτήτη επιβλήθηκαν συνολικά δύο (2) διοικητικά πρόστιμα, ύψους (5.000) ευρώ έκαστο & αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για (15) ημέρες, ενώ στον πελάτη πρόστιμο, ύψους 3.000 ευρώ.    

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε μία επιχείρηση για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

 

Επικράτεια

 

 • Το Λιμενικό διενήργησε 6.507 ελέγχους από τους οποίους προέκυψε μία παράβαση.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα πέντε (55) αντικείμενα, δεν καταγράφηκαν παραβάσεις και δεν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν διακόσια έξι (206) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα για μη χρήση μάσκας. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων πεντακοσίων ενενήντα (1590) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (σύνολο φυσικών προσώπων 1796).
 • Στο Δήμο Σερρών, το κλιμάκιο της ΕΑΔ έλεγξε εκατόν σαράντα τρία (143) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2χ300€) για μη χρήση μάσκας από δύο (2) ιδιοκτήτες διαφορετικών ΚΥΕ. Σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν τα σχετικά πιστοποιητικά εκατόν σαράντα τριών (143) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και (συνολικά 143 φυσικά πρόσωπα).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τέσσερις (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρείς (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.