Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 18.02.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 18.02.2022 συνολικά 66.283 ελέγχους και κατέγραψαν 343 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 111.750€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρείς (3)επιχειρήσεις.

H Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 60.981

 
 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

2. Παραβίαση καραντίνας λόγω νόσησης από covid 19

3.Εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

4. Για είσοδο στη χώρα χωρίς το πιστοποιητικό PLF

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπευθύνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για παραβίαση των μέτρων με εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη και επέβαλε ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε ημεδαπό, διότι αρνήθηκε να υποβληθεί στον προβλεπόμενο έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού (rapid-test).
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ σε αλλοδαπό για παράνομη είσοδο στη χώρα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο αξίας 600€ (1x600€) σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λόγω μη χρήσης προστατευτικής μάσκας από δύο (2) υπαλλήλους της επιχείρησης. Επιπροσθέτως, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 300€ στον κάθε υπάλληλο για μη χρήση μάσκας (1x300€+1x300€). Συνολική αξία προστίμων 1.200€

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό πραγματοποίησε πέντε χιλιάδες εκατόν τριάντα ένα (5.131) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εξήντα έξι (66) αντικείμενα, καταγράφηκε μία (1) παράβαση και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο συνολικής αξίας 600€ (1χ600€) .Επιπροσθέτως επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2χ300€) σε φυσικά πρόσωπα (εργαζόμενους σε ΚΥΕ) για μη χρήση μάσκας.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν πεντακόσια πενήντα ένα (551) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων τριακοσίων ογδόντα επτά (1387) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR (σύνολο φυσικών προσώπων 1938)
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ καμία παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.