Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 18.03.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν το την Παρασκευή 18.03.2022 συνολικά 94.974 ελέγχους και κατέγραψαν 141 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 39.550€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά τέσσερεις (4) επιχειρήσεις.

H Eλληνική Αστυνομία επιφροτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 90.559

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/ Μη τήρηση αποστάσεων

2.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε υπάλληλο εταιρίας πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων για μη χρήση μάσκας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x000€) και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρις τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελατών χωρις τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η επιχείρηση παραβίασε για δεύτερη φορά την κείμενη νομοθεσία για τα μέτρα κατά της διασποράς της πανδημίας.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη χωρις τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

 

 

Επικράτεια

 

  • Το Λιμενικό πραγματοποίησε τέσσερεις χιλιάδες διακόσιους ογδόντα οκτώ (4.288) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν σαράντα δύο (42) αντικείμενα και δεν καταγράφηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο. Επίσης, έλεγξαν ογδόντα πέντε (85) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ (1χ300€). Τέλος σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά εξακοσίων πενήντα εννέα (659) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR (σύνολο φυσικών προσώπων 744).

 

 

 

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.