Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 18.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 18.06.2021 συνολικά 88.195 ελέγχους και κατέγραψαν 230 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

 

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 124.800€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (73.471).

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 5.000€ για παραμονή όρθιων πελατών εντός του καταστήματος.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 3.000€ και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος, για παράνομη παραμονή πελατών εντός του καταστήματος. Στους πέντε (5) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300).
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράβαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας και επέβαλε πρόστιμο στην επιχείρηση ύψους 5.000€ για υπέρβαση ωραρίου.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε έξι (6) πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ (6x000€) σε ισάριθμα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ορίου αριθμού πελατών και για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών εντός των καταστημάτων.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης δεκαπέντε ημερών, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου.

 

Περιφέρεια Κρήτης

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ και αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης δεκαπέντε ημερών, σε νόμιμο εκπρόσωπο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παράνομη εξυπηρέτηση πελατών. Στους οκτώ (8) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300). Τέλος επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας σε άτομο που είχε το ρόλο επιτηρητή, καθώς όλοι οι προαναφερθέντες συνελήφθησαν για παραβιάσεις του νόμου περί παιγνίων.

 

Επικράτεια

 

  • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ενενήντα ένα (91) αντικείμενα και σε συνολικά εξακόσια σαράντα δυο (642) φυσικά πρόσωπα.
  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.300€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.