Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 21.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 21.05.2021 συνολικά 75.041 ελέγχους και κατέγραψαν 319 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

75.041

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

137.200€

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

319

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

2 επιχειρ/σεις x 15 ημέρες

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 137.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (62.643).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας και αναπαραγωγή μουσικής και από 300€ πρόστιμο σε είκοσι τέσσερις (24) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη μεζεδοπωλείου για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής
 • Η ΕΑΔ επέβαλε σε ΚΥΕ στον Δήμο Περιστερίου διοικητικό πρόστιμο για μη τήρηση της υποχρέωσης χρήσης μάσκας από εργαζόμενους κατά την παρασκευή μη τυποποιημένων τροφίμων.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΑΔ επέβαλε σε ΚΥΕ στον δήμο Βόρειας Κυνουρίας κατά τις βραδινές- πρώτες πρωινές ένα (1) διοικητικό πρόστιμο 3.000€ για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας, διότι στον κοινόχρηστο χώρο ευθύνης της επιχείρησης και ώρα 12.22 π.μ. βρίσκονταν 20 πελάτες όρθιοι με την ανοχή των υπευθύνων λειτουργίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 8.000€ σε λέσχη φίλων αθλητικού σωματείου για παραβίαση αναστολής λειτουργίας.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε έναν (1) υπήκοο Συρίας παράνομα εισερχόμενου στη χώρα για μη τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΑΔ επέβαλε σε ΚΥΕ στον Δήμο Πατρέων (1) διοικητικό πρόστιμο 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, διότι στην επιχείρηση εξυπηρετούνταν πελάτες στον εσωτερικό κλειστό χώρο του καταστήματος καθήμενοι σε τραπεζοκαθίσματα και στο μπαρ. Καταμετρήθηκαν με παρουσία της ΕΛΑΣ και παρουσία του υπευθύνου τριάντα πέντε (35) πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα για εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών εντός του καταστήματος και από 300€ πρόστιμο σε έξι (6) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για παραβίαση κατ’ οίκον περιορισμού.

 

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε ιδιοκτήτη καφέ – μπαρ για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας και από 600€ πρόστιμο σε δώδεκα (12) πελάτες για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε καφέ - ουζερί για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για παραβίαση απαγόρευσης μουσικής.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο καφενείου – μπαρ για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας και από 300€ πρόστιμο σε εννιά (9) πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ιδιοκτήτη καφετέριας για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε μεζεδοπωλείο για παραβίαση απαγόρευσης μουσικής.

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ογδόντα δύο (82) αντικείμενα όπου καταγράφηκαν δύο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε μια (1) επιχείρηση. Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε συνολικά εξακόσια έξι (606) φυσικά πρόσωπα και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€ (1x300€).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.
 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.