Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 25.03.2022

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 25.03.2022 συνολικά 65.318 ελέγχους και κατέγραψαν 86 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 26.250€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρείς (3) επιχειρήσεις.

 

H Eλληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 60.714

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

2. Παραβίαση καραντίνας λόγω νόσησης από covid 19

3.Εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος

4. Για είσοδο στη χώρα χωρίς το πιστοποιητικό PLF

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο κατάστημα για εξυπηρέτηση πελάτη άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου. Στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας για εξυπηρέτηση πελάτη άνευ σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή αρνητικού αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου. Στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€.

 

Επικράτεια

  • Το Λιμενικό πραγματοποίησε τέσσερις χιλιάδες τριακόσιους εβδομήντα έξι (4.476) ελέγχους σε αντικείμενα και φυσικά πρόσωπα για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19 και δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ είκοσι έξι (26) αντικείμενα, δεν καταγράφηκε παράβαση και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν εκατόν δύο (102) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά οκτακοσίων δεκαπέντε (815) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (σύνολο φυσικών προσώπων 917).
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Δεν βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Γ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.