Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 25.06.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 25.06.2021 συνολικά 92.088 ελέγχους και κατέγραψαν 93 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 77.700€.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (79.006).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε τρεις (3) συλλήψεις ιδιοκτητών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ (3x000€), για υπέρβαση ωραρίου.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για υπέρβαση ωραρίου.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για υπέρβαση ωραρίου και εξυπηρέτηση πελατών εντός του καταστήματος. Στους οκτώ (8) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 2.400€ (8x300€) για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για υπέρβαση ωραρίου.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

  • Η ΕΑΔ επέβαλε τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€) σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για εξυπηρέτηση υπεράριθμων πελατών ανά τραπέζι.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για υπέρβαση ωραρίου και εξυπηρέτηση πελατών. Στους δυο (2) πελάτες επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε συνολικά πρόστιμα 15.000€ (3x5.000€) σε τρεις (3) παράνομα εισερχόμενους στη χώρα για παραβίαση των μέτρων κατά της διασποράς της πανδημίας.

 

Επικράτεια

  • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε ογδόντα τέσσερα (84) αντικείμενα και σε συνολικά οκτακόσια είκοσι πέντε (825) φυσικά πρόσωπα, επιβλήθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ (3x300€).
  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.