Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 26.11.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 26.11.2021 συνολικά 75.749 ελέγχους και κατέγραψαν 255 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 60.550€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά πέντε (5) επιχειρήσεις.  

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 70.251

   

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Παραβίαση καραντίνας

4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 600€ (2x300€) σε ΚΥΕ, λόγω μη χρήσης μάσκας από υπάλληλο εν ώρα εργασίας (ψητοπωλείο). Επιπροσθέτως επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (1x300€) και στον υπάλληλο του ΚΥΕ για τη μη χρήση μάσκας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 600€ (2x300€) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση πελάτη, ο οποίος δεν έφερε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ για παράβαση περιορισμού κίνησης αλλοδαπού που διαμένει σε δομή φιλοξενίας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εσωτερικό χώρο πελάτη που δεν διέθετε έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε σε εξωτερικό χώρο πελάτη που δεν διέθετε έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε 2 πελάτες καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για είσοδο τους χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 1200€ (4 x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις ιδιοκτητών δύο (2) καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000 (2x5.000€) στο κάθε κατάστημα και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα ξεχωριστά για εξυπηρέτηση χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επιπλέον, επιβλήθηκαν στους εν λόγω πελάτες πρόστιμα συνολικού ύψους 600€.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω μη ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό διενήργησε 4.855 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε ενενήντα δύο (92) αντικείμενα, καταγράφηκε μία (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν (2) διοικητικό πρόστιμο ύψους 600€.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν πεντακόσια πενήντα ένα (551) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων διακοσίων ογδόντα έξι (1286) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρεις (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.