Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 29.10.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 29.10.2021 συνολικά 102.525 ελέγχους και κατέγραψαν 260 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 76.200€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε   (12) επιχειρήσεις.  

 Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης από την covid 19
  
 H Ελληνική Αστυνομία επιφορτήστηκε με τον κύριο όγκο των ελεγχων 93.630

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο, στον δήμο Αθηναίων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 600€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.000€ (6x2.000€) σε έξι (6) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών έκαστο καθώς δεν είχαν ανοιχτές τουλάχιστον δυο πλευρές στον υπαίθριο χώρο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.200€ (14x300€) σε δεκατέσσερις (14) πελάτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς δεν κατείχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε επιχείρηση Εμπορίου Οικιακών Ειδών για παράβαση των ειδικών κανόνων λειτουργίας, στον δήμο Πυλαία-Χορτιάτη. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε μεγάλος συνωστισμός στα ταμεία μεταξύ των πελατών (περίπου τριάντα άτομα) και μη τήρηση του μέτρου της απόστασης ενάμισι μέτρου (1,5) μεταξύ των ατόμων και επιπλέον δεν υπήρχε σήμανση στα ταμεία ώστε να οριοθετείται το ενάμισι μέτρο μεταξύ των πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου και επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση πέντε (5) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο ύψους 300€ έκαστος
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε σύλληψη πελάτη και επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών για εξυπηρέτηση ενός (1) πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στον εν λόγω πελάτη πρόστιμο ύψους 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση δύο (2) πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300€ πρόστιμο στους πελάτες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ σε πέντε (5) καταστήματα για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για υπέρβαση του μεγίστου επιτρεπόμενου αριθμού πελατών εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών, για μη έλεγχο ταυτοπροσωπίας σε πελάτη, ο οποίος κατείχε το πιστοποιητικό εμβολιασμού του αδερφού του. Επιπλέον, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (1x300€) στο παραπάνω φυσικό πρόσωπο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 300€ πρόστιμο στον πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ σε κατάστημα για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

 

Επικράτεια

 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα τέσσερα (54) αντικείμενα, καταγράφηκαν τρεις (3) παραβάσεις και επιβλήθηκαν τρία (3) διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 7.300€ (1x2.000€+1x5.000€+1x300€) και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας.

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ έλεγξαν επτακόσια εννέα (709) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά τριακοσίων έξι (306) φυσικών προσώπων με την εφαρμογή Covid Free GR και επιβλήθηκε ένα (1) διοικητικό πρόστιμο αξίας 300€(1x300€)

Τα κλιμάκια της ΕΑΔ στο πλαίσιο ελέγχου εφαρμογής των μέτρων για την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η) και λοιπές προνοιακές δομές πραγματοποίησαν την Τετάρτη 27.10.21 ελέγχους σε δύο (2) Προνοιακές Δομές στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και Θέρμης αντίστοιχα. Σε σύνολο διακοσίων ενενήντα τεσσάρων (294) εργαζομένων, οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) διέθεταν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (281 πιστοποιητικό εμβολιασμού και 7 νόσησης) ήτοι ποσοστό 97,96%. Τα πιστοποιητικά των παρόντων ελέγχθηκαν με την εφαρμογή Covid Free GR, ενώ του συνόλου των εργαζομένων με επίδειξη εγγράφου στους ΕΕ από τον υπεύθυνο της κάθε δομής. Για έξι (6) εργαζομένους δεν ήταν αποδεκτή η εργασία τους. Δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο σε κάποια από τα ανωτέρω αντικείμενα.

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε (4) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

 

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.