Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 30.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 30.07.2021 συνολικά 182.479 ελέγχους και κατέγραψαν 194 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 157.850€.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (104.690).


Α. Κυριότερες παραβάσεις:
 

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1200€ (4x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από τέσσερεις (4) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για διοργάνωση πάρτι με την συμμετοχή 50 περίπου ατόμων. Επίσης επέβαλε πρόστιμο 300€ σε πελάτη που ήταν όρθιος για μη χρήση μάσκας.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από δυο (2) εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών έκαστο για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και μη τήρηση αποστάσεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.800€ (16x300€) σε δεκαέξι (16) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή με ψηφιακό τρόπο του μεγίστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) σε καταστήματα τουριστικών ειδών και μίνι μάρκετ για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους εργαζόμενους.

 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη ανάρτηση με έγγραφο ή με ψηφιακό τρόπο του μεγίστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δυο (2) συλλήψεις, επέβαλε πρόστιμα συνολικού ποσού 10.000€ (2x5.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από δυο (2) εργαζόμενους.

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 50.000€ στον διοργανωτή πάρτι σε βίλα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 12.000€ (6x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε έξι (6) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 30.000€ (3x10.000€) και αναστολή λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρια (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ (2x2.000€) και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών σε δυο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από πέντε (5) εργαζομενους.
 • Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε πρόστιμο 2.000€ και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

 

Επικράτεια

 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε εβδομήντα δυο (72) αντικείμενα, καταγράφηκε μια (1) παράβαση και επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους εξακοσίων ευρώ (600€). Επιπροσθέτως, διενεργήθηκαν έλεγχοι σε χίλια εννιακόσια πέντε (1905) φυσικά πρόσωπα.
 • Το Λιμενικό διενήργησε εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσιους δώδεκα (75.812) ελέγχους από τους οποίους προέκυψαν πέντε (5) παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους επτακοσίων πενήντα (750€) ευρώ.

 

 

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.