Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Παρασκευή 31.12.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Παρασκευή 31.12.2021 συνολικά 78.641 ελέγχους και κατέγραψαν 642 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 281.050€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε συνολικά δώδεκα (12) επιχειρήσεις.  

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 74.048

 

 

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος

3.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου για την covid 19

4. Παραβίαση αναστολής λειτουργίας

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 

 • Η Ε.Α.Δ. επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 600€ (2x300€) σε δύο διαφορετικά ΚΥΕ για μη τήρηση της υποχρέωσης ανάρτησης με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο των κανόνων λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δύο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάθε μία επιχείρηση, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη ενός αλλοδαπού υπηκόου και ένα (1) διοικητικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ διότι κατελήφθη να μεταφέρει στο Ι.Χ.Φ. πλήρης ηχοσύστημα, το οποίο σε πρόσφατο χρόνο χρησιμοποιήθηκε για διοργάνωση εκδήλωσης (πάρτι) εντός παλαιού εργοστασίου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μια (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, διότι επέτρεψε την είσοδο ενός πελάτη, χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δύο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάθε μία επιχείρηση, για χρήση μουσικής εντός του καταστήματος στην πρώτη περίπτωση και παραβίαση ωραρίου λειτουργίας στην δεύτερη περίπτωση.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 10.000€ σε επιχείρηση και τριάντα (30) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και μη τοποθέτηση απολυμαντικών. Στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε επιχείρηση και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Στον εν λόγω πελάτη επιβλήθηκε πρόστιμο 300€.

 

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για χρήση μουσικής εντός του καταστήματος και εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000€ σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, για χρήση μουσικής εντός του καταστήματος.

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ (2x5.000€) σε δύο επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε κάθε μία επιχείρηση, για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά.

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 5.000€ σε επιχειρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας , για υπέρβαση προβλεπόμενου ωραρίου λειτουργίας.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό διενήργησε 4.430 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε καμία παράβαση.
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. διενήργησαν ελέγχους σε εβδομήντα (70) αντικείμενα, καταγράφηκαν δύο (2) παραβάσεις και επιβλήθηκαν δύο (2) διοικητικά πρόστιμα συνολικής αξίας 600€ (2χ300€).
 • Τα κλιμάκια της Ε.Α.Δ. έλεγξαν ενενήντα τρία (93) φυσικά πρόσωπα για χρήση μάσκας και τήρηση των αποστάσεων. Επιπλέον σε αμιγείς χώρους αποκλειστικά για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες, ελέγχθηκαν και τα σχετικά πιστοποιητικά χιλίων εκατόν ογδόντα (1180) φυσικών προσώπων μέσω της ειδικής εφαρμογής του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118) Covid Free GR και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο (σύνολο φυσικών προσώπων 1273).
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε επτά (8) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ τρείς (3) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.