Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 19.11.2020

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Πέμπτη 19.11.2020 συνολικά 63.540 ελέγχους και κατέγραψαν 1.418 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 141.400€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας 15 ημερών (συνολικά 60 ημέρες) σε τέσσερις (4) επιχειρήσεις .

 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 20 11 2020

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (61.036)

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας

2. Μη νόμιμη μετακίνηση

3. Μη τήρηση αναστολής λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

α) Σε δύο (2) Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στη, Περιφέρεια Αττικής, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες στο καθένα διότι δεν τηρούσαν το ωράριο λειτουργίας

β) Σε δύο (2) Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Αττικής, επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημέρες στο καθένα για τη μη τήρηση της προβλεπόμενης αναλογίας ατόμων ανά τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας

γ) Σε ένα (1) Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000€, διότι παραβίαζε το μέτρο της αναστολής λειτουργίας

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τρεις χιλιάδες διακόσιες τριάντα (3.230) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το επιχειρησιακό πλάνο επικεντρώνεται στις περιοχές της Β. Ελλάδας που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και εστιών διασποράς. Παράλληλα συνεχίζονται και οι έκτακτοι έλεγχοι σε σημεία υψηλής διακινδύνευσης, όπως είναι οι μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και οι χώροι εντάσεως εργασίας με επίκεντρο την προστασία της υγείας των εργαζομένων στους χώρους αυτούς.