Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για το διάστημα 01.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 01.07.2021 συνολικά 99.904 ελέγχους και κατέγραψαν 47 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 38.550€

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 9

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (87.539).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

  • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο 1.500€ σε εταιρεία μουσικής παραγωγής. Κατελήφθη να μην τηρεί τα υγειονομικά πρωτόκολλα ως προς τους μουσικούς των εγχόρδων οι οποίοι δεν τηρούσαν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε από την εν λόγω εταιρεία.

 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 15.000€ σε τρείς (3) υπηκόους Αλβανίας παράνομα εισερχόμενους στη χώρα.

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος διότι εξυπηρετούσε πελάτες στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος.

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

  • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος γιατί λειτουργούσε κατά παράβαση των κανόνων λειτουργίας, καθόσον εξυπηρετούσε στον εσωτερικό χώρο του πελάτες.

 

Επικράτεια

  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε πενήντα πέντε (55) αντικείμενα και σε διακόσια εβδομήντα ένα (271) φυσικά πρόσωπα.
  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
  • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά διακόσιες τριάντα πέντε (235) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.