Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 06.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 06.05.2021 συνολικά 95.496 ελέγχους και κατέγραψαν 592 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 193.300€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 06.05.2021

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (85.404).

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε πέντε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας (συνολικά 30 ημέρες) σε δύο (2) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ στον ιερέα του Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στο Λουτράκι Κορινθίας για υπεράριθμους, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) διοργανωτές ιδιωτικής συνάθροισης σε εξωτερικό χώρο εντός οικίας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) αναψυκτήριο για υπέρβαση του επιτρεπόμενου ωραρίου λειτουργίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) διοργανωτή ιδιωτικής συνάθροισης σε υπαίθριο χώρο, στην Περιφέρεια Κρήτης.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ σε έναν (1) ιδιοκτήτη επιχείρησης η οποία βρισκόταν πλησίον της προαναφερόμενής υπαίθριας ιδιωτικής συνάθροισης, διότι εξυπηρετούσε στον χώρο ευθύνης της τους συμμετέχοντες προσφέροντας τους ποτά ,στην Περιφέρεια Κρήτης.
  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
  • Κλιμάκιο της ΕΑΔ διενήργησε επαναληπτικό έλεγχο σε ΜΦΗ και επέβαλε πρόστιμο ύψους 5.000€ για την μην τήρηση της προϋπόθεσης υποβολής ασθενών/φιλοξενούμενων σε υποχρεωτικό αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο RT-PCR, 48 ώρες πριν την εισαγωγή-μεταφορά στην μονάδα, στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη.
  • Κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε συνολικά τετρακόσια τριάντα οκτώ (438) φυσικά πρόσωπα και δεν επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

  

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εξακόσιες ογδόντα πέντε (685) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

 

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης.

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των νέων μέτρων που ισχύουν και αφορούν την επαναλειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και θα παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υπό προϋποθέσεις.