Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 08.07.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 08.07.2021 συνολικά 108.389 ελέγχους και κατέγραψαν 204 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 58.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε έντεκα (11) επιχειρήσεις. 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 10 

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (92.901).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων

2.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 19.000€ σε τέσσερα (4) μπάρ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ σε τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας προστασίας σε εσωτερικό χώρο

 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ σε προσωρινά υπεύθυνο κ.υ.ε. (επιχείρηση αναψυχής), διότι εξυπηρετούσε (2) πελάτες σε κλειστό εσωτερικό χώρο.
 • Η ΕΑΔ επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας προστασίας, στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

 

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε αλλοδαπό για είσοδο στη Χώρα, χωρίς να έχει διενεργήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο για COVID-19 (μέθοδος PCR ή rapid test).

 

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε δύο (2) καφέ-μπαρ και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας στο καθένα, διότι εξυπηρετούσαν πελάτες στο εσωτερικό των καταστημάτων τους

 

Περιφέρεια Θεσσαλίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε υπεύθυνο ΚΥΕ διοργάνωσης εκδήλωσης πάρτι και αναστολή λειτουργίας στο κατάστημα για επτά (7) ημέρες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 3.000€ στον υπεύθυνο λειτουργίας και 5.000 € στην επιχείρηση ΚΥΕ καθώς και επτά (7) ημέρες αναστολή λειτουργίας, διότι κατελήφθη να μην έχει τοποθετήσει πάνω στα τραπέζια αντισηπτικά, κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 1.500€ σε διοργανωτή κοινωνικής συνάθροισης.

 

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε μπάρ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για όρθιους πελάτες, στον Δήμο Ρόδου.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 10.000€ σε δυο (2) KYE διότι εξυπηρετούσαν καθήμενους πελάτες εντός κλειστού χώρου των καταστημάτων τους

 

Περιφέρεια Πελοποννήσου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 2.000€ σε καντίνα και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες διότι εξυπηρετούσε όρθιους πελάτες.

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο 5.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημέρες για όρθιους πελάτες.

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 150€ σε φυσικό πρόσωπο για   μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε είκοσι τρία (23) αντικείμενα και σε ενενήντα δύο (92) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δέκα (10) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 • Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ μία (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά τριακόσιες εννιά (309) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.