Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 12.08.2021.

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α., Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 12.08.2021 συνολικά 190.306 ελέγχους και κατέγραψαν 166 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 62.250€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας σε τρεις (3) επιχειρήσεις.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 35

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (105.572).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ σνακ-μπαρ) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο.
 • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, beach bar) για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενους.

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ (10x300€) σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας από εννέα (9) εργαζόμενους και έναν (1) ιδιοκτήτη.

Περιφέρεια Ηπείρου

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφέ-ουζερί) για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 10.000€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, για μη τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι (2η παράβαση).
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 5.000€ σε ένα φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ σε ιδιοκτήτη καταστήματος παντοπωλείου για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του χώρου.

Περιφέρεια Κρήτης

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.000€ σε ιδιοκτήτη καντίνας για χρήση μουσικής.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 300€ για μη χρήση μάσκας από εργαζόμενο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.200€ (4x300€) σε τέσσερα (4) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια) για μη χρήση μάσκας από τρεις (3) ιδιοκτήτες και έναν (1) εργαζόμενο.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 5.000€ σε ένα φυσικό πρόσωπο για παραβίαση καραντίνας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ [(5x150€)+(1x150€)] σε πέντε (5) πελάτες ταξί για μη χρήση μάσκας και σε έναν (1) οδηγό λεωφορείου.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.500€ [(4x300€)+(1x300€)] για μη χρήση μάσκας από τρεις (3) εργαζόμενους, και (1) έναν ιδιοκτήτη σε τρία (3) καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόριο, σνακ-μπαρ, αναψυκτήριο) και σε ένα (1) πελάτη.
 • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.600€ (12x300€) για μη χρήση μάσκας από ισάριθμους πελάτες σε διάφορα καταστήματα (super market, τουριστικών ειδών).

 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε μία (1) σύλληψη του προσωρινά υπεύθυνου καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και επέβαλε πρόστιμο συνολικού ύψους 2.000€ και αναστολή λειτουργίας για επτά (7) ημερολογιακές ημέρες για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών.

 

 

Επικράτεια

 • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 1.800€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη σε μία (1) σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου για παράβαση σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προέβη σε σύλληψη ενός (1) ατόμου για παραβίαση της καραντίνας.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε πενήντα (50) αντικείμενα και σε χίλια εξακόσια τριάντα επτά (1.637) φυσικά πρόσωπα.
 • Η ΕΑΔ διενήργησε ελέγχους σε δασικές εκτάσεις στην Περιφέρεια Αττικής, στο πλαίσιο εφαρμογής έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών και εντατικοποίησης ελέγχου και περιφρούρησης των δασικών περιοχών της χώρας.
 • Βεβαιώθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ δύο (2) παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν πενήντα μία (151) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος.

Επιπροσθέτως, διενεργούνται έλεγχοι σε δασικές εκτάσεις της χώρας, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών με βασικό στόχο την αποτροπή οποιασδήποτε υπαίθριας δραστηριότητας που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά καθώς και τη διασφάλιση μη διέλευσης ή παραμονής φυσικών προσώπων και οχημάτων.