ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 13.05.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε, Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 13.05.2021 συνολικά 88.874 ελέγχους και κατέγραψαν 458 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 138.650€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας (15) ημερών σε μία (1) επιχείρηση

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 Αντιγραφή

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (70.597).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη χρήση μάσκας/Μη τήρηση αποστάσεων

2. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης/Επίδειξη μη νόμιμης βεβαίωσης

3.Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/Ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου

4.Διοργάνωση και συμμετοχή σε ιδιωτικές συναθροίσεις

 

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

  • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε δύο (2) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 3.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για υπέρβαση ωραρίου στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
  • Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) αναψυκτήριο διότι κατελήφθη να λειτουργεί το εν λόγω κατάστημα πέραν του οριζόμενου ωραρίου λειτουργίας και να εξυπηρετεί έξωθεν του καταστήματος πελάτες, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Το Λιμενικό επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 3.000€ σε φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας και μη νόμιμη μετακίνηση, σε ολόκληρη την Επικράτεια.
  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 1.000€ σε ένα (1) κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη τήρηση της απαγόρευσης αναπαραγωγής μουσικής, στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  • Τα κλιμάκια της ΕΑΔ διενήργησαν ελέγχους σε 66 αντικείμενα και σε 303 φυσικά πρόσωπα, σε ολόκληρη την Επικράτεια.

 

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά εξακόσιες δέκα έξι (616) κλήσεις, που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Οι αρμόδιοι φορείς εντατικοποιούν τους ελέγχους τους επικεντρώνοντας τη δραστηριότητά τους στις περιοχές που καταγράφουν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων και σε εστίες υψηλής διακινδύνευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σταδιακή άρση του lockdown που ισχύει από σήμερα και αφορά την απελευθέρωση των μετακινήσεων εκτός νομού, την κατάργηση των SMS για τις μετακινήσεις και τα μαγαζιά αλλά και τη μετάθεση της  απαγόρευσης κυκλοφορίας στις 00:30 το βράδυ από σήμερα 14.05.2021.

Το πρόγραμμα των ελέγχων έχει αναθεωρηθεί βάσει των μέτρων που ισχύουν και αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων που διαθέτουν άδεια λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το άνοιγμα των οργανωμένων παραλιών της χώρας καθώς και τη λειτουργία του λιανεμπορίου υπό προϋποθέσεις.