Λογότυπο Ελληνικής Δημοκρατίας

Επιλέξτε τη γλώσσα σας

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Πέμπτη 14.01.2021

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, Ε.Α.Δ., ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε., Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Πέμπτη 14.01.2021 συνολικά 81.357 ελέγχους και κατέγραψαν 1.421 περιπτώσεις παραβίασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 451.500€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) επιχειρήσεις.

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID 19 01.2021 3

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (71.788).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

 • Μη χρήση μάσκας
 • Μη νόμιμη μετακίνηση
 • Μη τήρηση της αναστολής λειτουργίας/ειδικών κανόνων λειτουργίας του κλάδου
 • Ιδιωτικές συναθροίσεις σε οικίες

 

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

 

 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε έξι (6) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων και για τη διοργάνωση ιδιωτικών συναθροίσεων σε οικίες.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) ημεδαπού για διοργάνωση συνάθροισης και επιβολή προστίμου ύψους 3.000€. Σε πέντε (5) παραβρισκόμενους επιβλήθηκε πρόστιμο συνολικού ύψους 1.500€ (5x300€=1.500€) για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο ύψους 1.500€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολής λειτουργίας σε πωλητή λαϊκής αγοράς για μη τήρηση των προβλεπόμενων αποστάσεων μεταξύ των πάγκων, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) ιδιοκτήτη καφενείου και επιβολή προστίμου 3.000€ για παράβαση της αναστολής, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) για παράβαση της αναστολής καθώς και στους δύο (2) πελάτες επιβλήθηκε το πρόστιμο 300€ (2x300€=600€) για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) ημεδαπού υπαλλήλου ανθοπωλείου και επιβολή προστίμου 5.000€ για παράβαση της αναστολής λειτουργίας στην, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη ενός (1) αλλοδαπού υπαλλήλου κομμωτηρίου και επιβολή προστίμου 5.000€ για παράβαση της αναστολής λειτουργίας, επιβλήθηκε επίσης ένα (1) πρόστιμο 300€ σε πελάτη για άσκοπη μετακίνηση, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
 • Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε σύλληψη δύο (2) ημεδαπών (υπαλλήλου και ιδιοκτήτη) για λειτουργία καφετέριας με εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών και επιβολή προστίμου 5.000€ και δεκαπέντε (15) ημέρες αναστολή λειτουργίας, επίσης επιβλήθηκαν τρία (3) πρόστιμα ύψους 300€ (3x300€=900€) για άσκοπη μετακίνηση στην, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.  
 • Επιβλήθηκαν από τη Δημοτική Αστυνομία Αθήνας πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε έντεκα (11) φυσικά πρόσωπα(11x300€=3.300€) για μη χρήση μάσκας – άσκοπη μετακίνηση και πρόστιμο ύψους 3.000€ για λοιπές παραβάσεις.
 • Επιβλήθηκαν από το Λιμενικό πρόστιμα συνολικού ύψους 3.300€ σε έντεκα (11) φυσικά πρόσωπα (11x300€=3.300€).
 • Επιβλήθηκε από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) φυσικό πρόσωπο για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Επιβλήθηκαν από την ΕΑΔ πρόστιμα συνολικού ύψους 600€ σε δύο (2) φυσικά πρόσωπα για μη χρήση μάσκας, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γ. Τετραψήφιο 1520:

Το 1520 δέχτηκε συνολικά χίλιες πεντακόσιες δεκαοκτώ (1.518) κλήσεις που αφορούσαν α) σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:

Το πρόγραμμα των ελέγχων διαμορφώνεται βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά και των αποφάσεων που λαμβάνονται για την επανεκκίνηση εμπορικών και άλλων δραστηριοτήτων, προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των σχετικών όρων ειδικής λειτουργίας. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η διενέργεια συστηματικών ελέγχων για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της ακεραιότητας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού.